Vyriešte GDPR len za 139€! Rýchle, jednoduché a lacné riešenie.

Objednávka

Čo je GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”).

Ide o najväčšiu zmenu v legislatíve ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov a bude aplikovaná pre celú EÚ. Do platnosti vstúpilo 25.5.2018.

Slovenská legislatíva o ochrane osobných údajov

25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Tým sa národná právna úprava ochrany osobných údajov harmonizovala s nariadením 2016/679 v podobe prevzatia štandardov nariadenia do jednotlivých častí zákona č. 18/2018.

Nariadenie 2016/679 by bolo aj bez prijateia nového zákona priamo aplikovateľné vo všetkých štátoch EÚ.

Prehľad najpodstatnejších zmien v súvislosti so zmenou legislatívy 25.5.2018

1. Zrušenie povinnosti mať vypracovaný bezpečnostný projekt - dokumentácia napr. vo forme organizačnej smernice ale bude potrebná

2. Prísnejšie podmienky na získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov - nutnosť zmeny formulácie písomných súhlasov a spôsobu ich získania

3. Zvýšenie práva dotknutej osoby napr. o právo na opravu, vymazanie alebo prenosnosť údajov - o všetkých týchto právach bude musieť byť dotknutá osoba informovaná.

4. Zvýšenie zodpovednosti sprostredkovateľov a s tým súvisiaca zmena zmluvných vzťahov s nimi - ak pre firmu spracúvajú osobné údaje iné firmy (napr. účtovnícke), bude potrebné podpísať nové zmluvy o spracovaní osobných údajov.

5. Zodpovednú osobu už nebudú musieť mať všetky subjekty, ale len niektoré a pre drvivú väčšinu firiem táto povinnosť odpadne

6. Povinnosť oznamovať narušenie ochrany osobých údajov dozornému orgánu

7. Privacy by design and by default

8. Likvidačné pokuty - s tými pokutami to ale nie je až také vážne. Tie najvyššie hrozia vyslovene až pri opätovnom porušení ochrany osobných údajov. To ale neznamená, že treba prípravu na GDPR podceniť.

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR? Pozrite našu stránku AKO VYRIEŠIŤ GDPR a dozviete sa ako viete GDPR vyriešiť rýchlo, jednoducho a lacno.

Kontakt